Er is al een algemene trend voor het beperken van het aantal auto's in stadscentra. Dit betekent dat de vraag naar vervoerscapaciteit toeneemt, terwijl het milieu niet verder wordt belast. De behoefte aan veiligheidszones, stiltezones, zones met nuluitstoot en zelfs indoorbushaltes zijn werkelijkheid geworden. Volvo biedt hiervoor complete oplossingen, met alles wat een stad nodig heeft.

Zwijgen is goud

De uitdaging van geluidsoverlast staat steeds hoger op de agenda van vrijwel elke stad. Het effect op de volksgezondheid is goed gedocumenteerd en er is tevens een groeiend bewustzijn van de aanzienlijke kosten die geluidsoverlast met zich meebrengt. Elektrisch aangedreven bussen zijn een uitstekende oplossing om het geluidsniveau te beperken.

Zone Management

In dichtbevolkte stedelijke gebieden zijn niet alle soorten verkeer toegestaan. In bepaalde zones of op bepaalde punten gelden restricties voor lawaai, emissies en algemene veiligheid. Bij Volvo zijn we bereid onze ervaring te delen en hulpmiddelen te bieden die nodig zijn om deze zones te beheren.

Energie-efficiënt

Met elektrische bussen en hybridebussen zijn uw brandstofkosten beduidend lager dan bij traditionele dieselbussen. Elektrische aandrijving is veel efficiënter dan verbranding, en daarnaast wordt steeds energie teruggewonnen bij remmen en op afdalingen. Kunt u het zich veroorloven om niet over te schakelen op elektrisch?

Gezondheid is een staat van compleet lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, en niet louter de afwezigheid van ziektes of ongemakken.

Wereldgezondheidsorganisatie

Definitie van gezondheid

De nulzone binnengaan
Fossielvrij is niet genoeg

Fossielvrij is niet genoeg

In dichtbevolkte stedelijke gebieden zijn niet alle soorten verkeer toegestaan. Maar met de Volvo 7900 Electric kunt u rijden in stille zones, veiligheidszones en in gebieden met een nuluitstoot. U kunt zelfs stoppen bij indoor bushaltes. Andere oplossingen die als fossielvrij worden beschouwd, zoals motoren op biogas, zijn geen optie wanneer uitstoot en lawaai niet worden getolereerd.

Elektrische aandrijving biedt nieuwe mogelijkheden. En Volvo Bus Zone Management zorgt ervoor dat de voertuigen voldoen aan restricties met betrekking tot geografische positie, dag van de week en zelfs tijdstip van de dag. De chauffeur wordt gewaarschuwd bij het bereiken van een zone en het voertuig past zich automatisch aan zonder tussenkomst van de chauffeur.

De kosten van lawaai

De kosten van lawaai

Lawaai werkt niet alleen storend. Het is ook een dure en vaak verwaarloosde gezondheidsfactor. De voorschriften voor het opstellen van de geluidsniveaus worden steeds strenger en dit leidt tot enorme kosten voor de maatschappij en eigenaars van onroerende goederen. Het is dus zeer rendabel om het lawaai te reduceren bij de bron. In het stadsverkeer komen met name zware diesel- en gasmotoren daarvoor in aanmerking.

Bij het berekenen van de kosten van lawaai toont een vergelijking tussen verbrandingsmotoren en elektrisch rijden spectaculaire cijfers. Onafhankelijk onderzoek geeft een kostenbesparing aan van ongeveer €0,4/bus-km. In een jaar tijd kan dat oplopen tot een besparing van miljoenen voor de hele stad. Neem contact met ons op als u het complete rapport wilt ontvangen.

EEN COMPLEET AANBOD

EEN COMPLEET AANBOD

Mobiliteit in de stedelijke omgeving kent vele facetten en busroutes kunnen onderhevig zijn aan zeer verschillende eisen. Lengte van de route, frequentie, capaciteit en lokale voorschriften resulteren bij elkaar in de noodzaak voor verschillende typen vervoer en voertuigen. Problemen als verontreiniging en opstoppingen worden steeds groter, terwijl ook de vraag naar vervoer toeneemt.

Bij Volvo zijn we ervan overtuigd dat elektromobiliteit een belangrijk  onderdeel zal blijven in de stedelijke verkeersstructuur in de nabije toekomst. Daarom hebben we ons aanbod uitgebreid met meer dan alleen de voertuigen. Progressieve steden vragen om complete systeem- oplossingen: voertuigen van hoge kwaliteit, relevante services en een infrastructuur met een open interface. Op deze terreinen bevindt Volvo zich in de voorhoede als het gaat om R&D, productie en projectmanagement.

DE DIVERSITEIT VAN STEDELIJKE MOBILITEIT

ELEKTRISCHE BUSSEN - De nulzones

In kwetsbare gebieden, zoals overvolle stadscentra en woonwijken, moeten uitlaatgassen en lawaai tot een minimum worden beperkt. Elektrische aandrijving vormt de perfecte oplossing omdat dit niet alleen uitstootvrij maar ook stil is. En dankzij Opportunity Charging en de accugrootte doet de capaciteit niet onder voor de aandrijving van conventionele bussen.

ELEKTRISCHE HYBRIDEBUSSEN - STILLE FLEXIBILITEIT

Het beheren van een openbaarvervoerbedrijf is complex en ingewikkeld. Elektrische hybriden hebben het voordeel dat ze kunnen worden ingezet op belangrijke delen van een route onder dezelfde omstandigheden als elektrische bussen. Bovendien kunnen ze conventionele en hybridebussen vervangen en zelfs zonder infrastructuur rijden.

HYBRIDE BUSSEN - Vanaf de eerste dag voordelen voor het milieu

Hybridetechnologie vormt de eerste stap naar elektromobiliteit. Hybridebussen kunnen direct een ouder wagenpark vervangen en de uitstoot van stikstofoxiden en deeltjes tot wel 50% verminderen. En net als met andere soorten elektrische bussen geven uw passagiers en het publiek hieraan de voorkeur boven conventionele alternatieven.

STREEKBUSSEN - Minder auto's op forensenroutes

De dagen van dieselbussen in stadscentra zijn geteld. Maar moderne dieseltechnologie speelt nog wel een duidelijke rol. Elke forens en intercitypassagier die de auto laat staan en in de bus stapt, vermindert de impact op het milieu met een fractie. Bovendien zijn er dan minder verkeersopstoppingen.

OPEN OPLAADINTERFACES

  

Opportunity Charging

Opportunity Charging

Elektrische en elektrische hybridebussen worden automatisch opgeladen bij eindhaltes. Het opladen verloopt snel en heeft gewoonlijk geen gevolgen voor de planning. Het is ook de meest kostenefficiënte manier om bussen op te laden. Alles bij elkaar vraagt dit weinig opladers die vaak kunnen worden ingezet met gering onderhoud. En het principe van de open interface biedt mogelijkheden voor diverse, concurrerende leveranciers.

BUS RAPID TRANSIT

BUS RAPID TRANSIT

Laat uw stad groeien

Bus Rapid Transit
VOLVO BUS

VOLVO BUS

Neem contact op

Contact opnemen