Naarmate de steden groeien, wordt mobiliteit steeds belangrijker. Efficiënt openbaar vervoer vormt de sleutel tot langdurige welvaart. In vele gevallen is BRT, Bus Rapid Transit-systeem, de ultieme oplossing. Kortere reistijden, minder opstoppingen en positieve sociaaleconomische effecten zijn slechts enkele voordelen. BRT ondersteunt de groei en het welzijn van de inwoners.

Reistijd verminderen

Met een BRT-oplossing komen allerlei initiatieven meteen van de grond. De reistijd wordt verminderd, met wel 50%, en de gemiddelde snelheid voor allerlei typen verkeer neemt toe. Dat komt doordat BRT
opstoppingen vermindert. Veel forensen kiezen voor BRT in plaats van hun eigen auto.

Betaalbaar en uitbreidbaar

BRT levert een hoge capaciteit tegen een fractie van de kosten van een systeem op rails. Het is ook goed mogelijk om met één lijn te starten, zelfs als een verlenging van een bestaande route, om ervaring op te doen. En het kan snel worden verwezenlijkt. De bouwtijd is een stuk korter dan voor een tram of metro.

Schonere en veiligere steden

Wanneer minder auto's in de straten komen, wordt de luchtkwaliteit van de stad verbeterd, wordt minder lawaai geproduceerd en loopt het aantal ongelukken terug. De uitstoot per passagier daalt en elk verkeersongeluk dat niet plaatsvindt, is een direct menselijk en sociaaleconomisch pluspunt. Maar dat is nog niet alles. De grote winst komt op de lange termijn.

Bus Rapid Transit

WAT IS BUS RAPID TRANSIT?

Speciale busbanen

Speciale busbanen

BRT-bussen rijden in hun eigen banen. In extreme gevallen zelfs op dubbele banen, waardoor expreslijnen dezelfde route kunnen nemen. En doordat er geen obstakels zijn, kunnen ze betrouwbaar en punctueel rijden.

Bussen met grote capaciteit

Bussen met grote capaciteit

De grootste Volvo BRT-bussen kunnen bijna 300 passagiers vervoeren. Dat is vergelijkbaar met een Boeing 767. En op de drukste routes rijden zoveel bussen dat er een vertrekschema nodig is, er komt altijd wel een bus aan.

Pre-paid tickets

Pre-paid tickets

Vooruitbetaling vormt de sleutel tot efficiency. Wanneer de brede deuren opengaan, kunnen de passagiers snel uit- en instappen en de gemiddelde stop van de bus duurt minder dan 15 seconden.

Instappen op gelijk niveau

Instappen op gelijk niveau

Ontwikkelde BRT-systemen maken gebruik van platforms met exact dezelfde hoogte als de busvloer. Het instappen verloopt sneller voor iedereen en een stuk makkelijker voor ouderen en mensen met een handicap.

Online passagiersinformatie

Online passagiersinformatie

Met een verkeerbeheersysteem weten de passagiers altijd wanneer de bus komt. Dezelfde real-time informatie wordt gedeeld door passagiers, chauffeurs en verkeersleiding.

Een sterk merk

Een sterk merk

Ervaring laat zien dat BRT-systemen populair zijn. In veel steden vormen ze een sterk merk. De hoge bezettingsgraad zorgt ook voor een goede omzet. BRT kan zeer goed winstgevend zijn zonder subsidies.

BRT – Antwoord op de stedelijke uitdagingen

BRT – Antwoord op de stedelijke uitdagingen

Bekijk de video

INVESTERING EN INGEBRUIKNAME

Het in gebruik nemen van BRT gaat sneller dan elk vergelijkbaar alternatief. Het kost een stuk minder en kan geleidelijk worden uitgebreid en aangepast. Tram- en metrosystemen hebben een jarenlange, grote impact door de bouw en worden een vast onderdeel van de infrastructuur.

Bus Rapid Transit
Light Rail Traffic
Metro

SOCIAALECONOMISCHE VOORDELEN

Minder vervuiling

Minder vervuiling

BRT draagt bij aan een betere volksgezondheid. De emissies, gerekend per passagier, zijn slechts een fractie van die van een auto. Met minder auto's in de straten zal de luchtkwaliteit merkbaar verbeteren.

Betere werkgelegenheid

Betere werkgelegenheid

De aanwezigheid van efficiënte mobiliteit trekt allerlei bedrijven aan, en met meer bedrijven komen er ook meer banen. Nieuwe werknemers kunnen worden gevonden in een groter gebied wanneer het openbaar vervoer goed op orde is.

Stijgende waarde van onroerend goed

Stijgende waarde van onroerend goed

Toegankelijkheid is een belangrijke factor voor projectontwikkeling. Gebieden die gemakkelijk kunnen worden bereikt, worden aantrekkelijker en de waarde van onroerend goed stijgt.

Minder ongevallen

Minder ongevallen

Met minder auto's en minder opstoppingen zal het aantal verkeersongelukken dalen. Naast het directe voordeel van minder letsel en minder overlast, is er een blijvend effect op de maatschappelijke kosten voor medische zorg en behandelingen.

VOLVO – NR.1 IN BRT
ELEKTROMOBILITEIT

ELEKTROMOBILITEIT

De toekomst is Elektrisch

Elektromobiliteit
Neem contact op

VOLVO BUS

Neem contact op

Contact opnemen